UTVECKLA ORGANISATIONEN
Vi utbildar och tränar dagens och morgondagens chefer och ledare för framgång.

Grow Stronger – Att växa starkare tillsammans!

Med proffesionell coaching som metodik och forskningsbaserade verktyg för att effektivisera och konkretisera processerna används LEAD FORWARD till ledarutveckling och TEAMPRO till grupputveckling.

Tina Pascotto

Organisationsutveckling, Rekryterare
Licensierad och certifierad; ICI, ICC, Extended DISC, TeamPro, Lead Forward
tina.pascotto@retailknowledge.se
+46(0)791021267
Tina har även undervisat i Service Management på YH och samarbetar med en av våra främsta legender inom ledarskap, Jan Carlzon.

Tina Pascotto organisationsutvecklare
pappersbåtar

Individens roll som ledare och gruppdeltagare

Våra fokusområden inom organisationsutveckling
• Ledarskap
• Samarbete och teamarbete
• Förändringsarbete
• Professionell och personlig utveckling

Vi utgår från individen i rollen som chef och ledare men även som gruppdeltagaren. Vi tror starkt att genuint engagemang skapar prestationer, resultat och formar varumärken, såväl för medarbetaren som för kund.

Bli en en attraktivare arbetsgivare

Genom effektiva processer och fokus på görandet skapas era nya resultat!

Vi skapar förutsättningar för den rörelse ni behöver mot det ni vill uppnå – oavsett om förändringen handlar om att öka kundupplevelsen, utveckla nyckeltal, stärka samarbetet och kulturen, och kanske bli än mer attraktiva som arbetsgivare.

2 kvinnor vid whiteboard arbetar med organisationsutveckling
Tina Pacotto som arbetar med organisationsutveckling som organisationskonsult

Tina Pascotto

Tina Pascotto är ägare och grundare av Grow Stronger och har lång erfarenhet inom retail och operativa och ledande befattningar och har arbetat för välkända företag som Nilson Group, GANT, Vagabond och SOVA. Utöver en lång erfarenhet av att praktiskt leda och utveckla människor, bygga lag och skapa resultat, har Tina en internationell licenciering och coachcertifiering på avancerad nivå, coachar såväl individer som grupper.

Tinas stora engagemang för att skapa förutsättningar för utveckling märks i hennes närvaro i mötet med människor. Hon kan konsten att skapa en trygg och motiverande miljö, en miljö där alla syns och räknas.