EXECUTIVE SEARCH
Rekrytering av erfarna chefer, specialister och strategisk viktig nyckelkompetens
Se våra lediga tjänster

Vi tillsätter nyckelpositionerna i er organisation

Vi har lång erfarenhet av searchuppdrag för olika nyckelbefattningar genom omfattande kartläggning.

Vi är väl insatta i de utmaningar som är förknippade med att rekrytera nyckelpersoner i chefsbefattningar och ledande roller med diskretion.

Våra uppdragsgivare är nationella och internationella företag.

pexels-pixabay-270637
Kvinna vid whiteboard arbetar med executive search

Kompetensbaserad process

Vi lägger mycket fokus på att tillsammans med dig som uppdragsgivare sätta kravprofil och kompetenser efter era behov och bearbetar utvalda personer för att väcka intresse. Med utvecklade kvalitetssäkrade processer hittar vi alltid rätt person med definierad erfarenhet och kompetens för ledig position. Vi tillämpar kompetensbaserad rekryteringsprocess.

En komplett tjänst för bästa resultatet

• Search i vårt kandidatnätverk • Search i LinkedIn, samt andra karriärssidor • Arbetspsykologiska tester med personlig analys/resultat genomgång. • Djupgående intervjuer • Bakgrundskontroll • Referenstagning
Stina som arbetar med execuctive search på retail knowledge

Kontakta oss

Vi tillämpar kompetensbaserad rekryteringsprocess och eftersträvar alltid att våra processer är objektiva och fördomsfria som leder till mångfald och ökad precision. Kontakta Stina Bjérnhof för vidare samtal Stina Bjérnhof Executive search Licensierad och Certifierad i Understanding Personal Potential Diplomerad i kompetensbaserad intervjuteknik stina.bjernhof@retailknowledge.se +46(0)720796933

Möt vårt fantastiska rekryteringsteam

För att rekryteringen ska bli riktigt framgångsrik krävs djup och bred förståelse av våra rekryterare. Inför varje uppstart lägger vi fokus på kravprofilen, företagskulturen och era förväntningar, sammantaget leder detta till bättre matchning och önskat resultat.

Kontakta oss om du har frågor, funderingar för vidare samtal om hur vi kan bidra till utveckling.

Gruppbild på 3 anställda hos Retail Knowledge

Kundcase – Rekrytering

Under våra 20 år har vi fått förtroendet att hjälpa mer än 500 retailbolag med att rekrytera talanger till sina verksamheter. Inget uppdrag är likt  det andra och därför lägger vi stor vikt vid analys av det specefica behovet vid varje rekrytering.

Här kan du läsa lite om några kundcase:

Case 1 - Centralisera HK-funktioner
Vi fick ett rekryteringsuppdrag där ett globalt wholesalebolag med en portfölj av välkända varumärken skulle öppna sin första fysika butik. I anslutning till det första uppdraget berättade vår uppdragsgivare att man har för avsikt att centralisera HK funktioner till en och samma ort, vi fick förtroendet att rekrytera 15 olika tjänster till det nya HK. Det vi gjorde i inför uppdragsstaren var att lägga mycket tid på att förstå företaget och dess historia och de behov som de har framöver. Vi kartlade företagskulturen och gick igenom värdegrunden genom att intervjua ett antal personer inom olika befattningar i verksamheten. Känns otroligt roligt att vi fått fortsatt förtroende att bidra till utveckling i organisationen.
Case 2 - Expansion
En svensk rikstäckande detaljhandelskedja som befann sig i en stark utvecklingsfas och var i behov av att rekrytera butikschefer till ett antal enheter där behovet av profil skilde sig mellan butikerna. Vi besökte de aktuella butikerna tillsammans med regionschefen och träffade teamen i respektive enhet för att förstå verksamhetens behovet och företagskulturen. Utmaningen i dessa uppdrag var att det krävdes olika profiler för respektive butikschef pga de olika butikerna befann sig i olika utvecklingsfaser. Vår kund fick ett stort förtroende för vår tillgänglighet, lyhördhet, transparens och återkoppling genom hela processen och kandidatupplevelsen. Samarbetet har utvecklats till att vi fått rekrytera Regionschefer och sedan vidare med startegiska tjänster på huvudkontoret inom Försäljning, Marknad, Inköp.
Case 3 - Etablering i Skandinavien
Ett av våra framsgångsrika uppdrag var att rekrytera till ett internationellt premiumvarumärke inom fashion. Modekedja som skulle etablera sig i Sverige och behövde en partner med ett brett kontaktnät och med djup kompetens inom detaljhandeln, med struktur i processen och att kunna kvalitetssäkra hela processen, personligt engagemang.
Föregående bild
Nästa bild

För oss är det viktigt med mångfald och ökad precision – Därför har vi valt Alva Labs.

Att basera anställningsbeslut på data snarare än på personliga åsikter innebär att vi rekryterar med större mångfald och bättre precision. En högkvalitativ, vetenskapligt baserad kandidatscreening med hög evidens gör det möjligt i rekryteringsprocessen att hitta den perfekta och relevantaste matchningen bland hundratals kandidater med Alva Labs Logik- och personlighetstest.

Alva Labs logga

Retail Knowledge använder Refapp och digital referenstagning för bättre rekryteringsbeslut

Refapp hjälper till att göra referenstagningen smidig, professionell och säker. En bättre upplevelse för både kandidat och referens. Med hjälp av Refapp höjer vi validiteten och GDPR-anpassar rekryteringsprocessen.

Ref App Logga samt upphållen mobil som visar appen.